Profile picture
pin

Bergen

Arian Garshi

Full-stack utvikler

Masterstudent i Informasjonsvitenskap ved UIB. Spesialisering innen web- og app-utvikling

Erfaring

Ferdigheter

Front-end

JavaScript logo

JavaScript

HTML5 logo

HTML5

CSS logo

CSS

Vue.js logo

Vue.js

Figma logo

Figma

Back-end

Java logo

Java

Python logo

Python

PHP logo

PHP

MySQL logo

MySQL

MongoDB logo

MongoDB

message

Kontakt